Arvonta

Arvonnan säännöt

1. Arvonnan järjestäjä

Haihatuksen Henki ry
Y-tunnus: 2150947-1
Osoite Jousitie 68-70 19650 Joutsa

Myöhemmin ”arvonnan järjestäjä”.

2. Kuinka arvontaan voi osallistua ja osallistumiskelpoisuus

Arvontaan voi osallistua 15.2.– 22.2.2024 välisenä aikana . Arvonta päättyy 22.2. klo 18.00.

Arvontaan osallistutaan kommentoimalla postauksen kysymykseen Facebookissa tai Instagramissa noudattamalla postauksessa mainittuja osallistumisehtoja. Postaus julkaistaan Facebookissa 15.2.2024

Palkinnon arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat luonnolliset henkilöt, jotka ovat täyttäneet 18 vuotta tai mikäli osallistujalla on huoltajan lupa. Osallistumisoikeutta ei kuitenkaan ole Haihatuksen Henki ry:n henkilökunnalla, tai henkilöillä, jotka ovat osana Haihatuksen tapahtumien järjestämistä, sekä niillä työntekijöillä ja heidän perheenjäsenillään, jotka ovat olleet tekemisissä tämän arvonnan järjestelyjen kanssa.

Arvonnan järjestäjällä on oikeus jättää huomioimatta sellaiset osallistumiset, joita ei ole tehty näiden ehtojen mukaisesti.

3. Arvonnan suorittaminen ja palkinnon luovutus

Voittajia arvotaan yksi (Facebookissa ja Instagramissa vastanneiden kesken) satunnaisotannalla. Arvonta suoritetaan kilpailun päätyttyä (vko 8). Palkinto lähetetään sähköpostitse voittajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen, eikä sitä voi vaihtaa rahaksi. Mikäli voittajaa ei tavoiteta 7 päivässä, arvotaan uusi voittaja.

4. Palkinto

Arvonnan voittaja saa palkinnoksi kaksi kappaletta voittajan valitsemalle päivämäärälle pääsylippuja heinäkuussa järjestettävään MusaSunnuntai -tapahtumaan (Palkinnon yhteenlaskettu arvo on 20 euroa. Lippujen normaalihinnalla noin 40-45 euroa). Valittavana on päivät 7.7., 14.7. ja 28.7. Liput on valittava samalle päivämäärälle, eikä niitä voi hajauttaa kahteen eri tapahtumaan. Palkinto arvotaan Metan kanavissa arvonta-postaukseen määräajassa kommentoineiden kesken.

5. Palkintoon liittyvät ehdot

Kilpailun järjestäjällä on oikeus jättää huomioimatta sellaiset osallistumiset, joita ei ole tehty sääntöjen mukaisesti. Voittajaan tullaan olemaan yhteydessä Instagram tai Facebook-viestipalvelun kautta, ja voittajan tulee tällöin ilmoittaa yhteystietonsa arvonnan järjestäjälle. Voittaja vastaa kaikista voiton lunastamiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista.

Mikäli osallistuja on antanut virheelliset tai puutteelliset yhteystiedot tai palkintoilmoitusta tai palkintoa ei muusta kuin Järjestäjistä johtuvasta syystä voida toimittaa voittajalle 1.7.2024 mennessä, Järjestäjillä ei ole velvollisuutta toimittaa palkintoa tai sitä vastaavaa korvausta voittajalle. Palkinnot ovat henkilökohtaisia eikä niitä voi siirtää kolmannelle taholle.

Palkintoja ei voi vaihtaa rahaksi tai muuksi hyödykkeeksi.

6. Järjestäjän vastuu

Arvonnan järjestäjän vastuu rajoittuu näissä säännöissä mainitun palkinnon euromääräiseen arvoon. Arvonnan järjestäjä ei vastaa mahdollisista teknisistä syistä tapahtuneista virhearvonnoista tai todetuista väärinkäytöksistä.

7. Muut ehdot

Osallistumalla tähän arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä. Arvonnan järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin. Arvonta ei ole Instagramin tai Facebookin sponsoroima, suosittelema tai hallinnoima, eikä millään tavalla liity Instagramiin tai Facebookiin. Voittajan nimi voidaan kuitenkin julkaista Haihatuksen hallinnoimilla Instagram- ja Facebook sivuilla sekä netti- ja mobiilisivuilla.

8. Arvonnan julkisuus

Arvontaan osallistumalla osallistujat myöntävät palkinnon voittaessaan arvonnan järjestäjälle oikeuden julkaista hänen nimensä ja kuvansa ilman erillistä suostumusta tai korvausta. Voittajan nimi (etunimi ja sukunimen alkukirjain) voidaan jakaa julkisesti Haihatuksen sosiaalisen median kanavissa.

9. Tietojenkäsittelyperiaatteet

Kaikki osallistujiin ja voittajaan liittyvä viestintä tuhotaan 1 kk aikana, kun voittaja on tavoitettu ja palkinto on luovutettu voittajalle.

Skip to content